27/01/2017

Conferencias

Impartimos numerosas conferencias sobre diversos temas, destacamos:

  • Motivación

A motivación debe ser o noso motor (leitmotiv) interior para acadar metas que a priori poden parecer lonxincuas ou imposibles. A motivación é igualmente necesaria para un neno de 6 anos como para unha persoa de 80.

  • Creatividade

A creatividade danos a oportunidade de encontrar solucións a problemas cando todo o demais falla. Como dicía Einstein: “ En tempos de crise só a creatividade é mais importantecoñecemento

  • Aprendizaxe

Para estudar, o primeiro que necesitamos é vontade e despois crear un hábito.

Hai secuencias no estudo que son moi apropiadas. Tamén temos ferramentas como resumos, esquemas e a visualización. Pero non debemos esquecer como enfrontarnos ó momento decisivo: o exame.

  • Memorización

Mostrarei cales son as técnicas que usan os campións mundiais de memorización.

Cómo calquera rapaz ou persoa maior pode acadar o nivel de memorización que desexe co debido adestramento. Cales son os simuladores de adestramento máis usados ou gratuítos en internet. Así como os cursos máis recomendados ben sexan presenciais ou online.

Con esta charla pódese evitar mercar libros de memorización complexos de dixerir.

 

Tamén impartimos conferencias sobre Relatividade, Física-Cuántica….